ติดต่อพวกเรา

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 042-219763 โทรสาร : 042-219673
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 042-219763
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ