สถิติการให้บริการประชาชน

  • พิมพ์

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

มาตรฐานการให้บริการประชาชน อบต.อ้อมกอ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ